Certifikační zápis terénního výzkumu pro alergiky a astmatiky

Výsledky terénního výzkumu(překlad)
Smyslem dlouhodobého experimentu bylo otestovat, jak dokáže pomoci přístroj
HYLA GST (Gejzír Separátorová Technologie) použitím 100 % vodní filtrace se
samočistícím separátorem lidem s predispozicemi k alergiím. Hodnotil se rovněž
potenciální vliv přístroje na lidi s již projevenou alergií. Celé testování trvalo jeden
rok.
Atopické formy ukazují stále dokola stejnou skupinu nemocí, které explozivně rostou
v civilizovaných zemích. Alergie je chápána v medicínském pojetí jako rozběhnutí
přemrštěné obranné reakce imunitního systému na nezávadný vnější podnět.To jsou
různé typy alergických reakcí( typ I – IV )
Experimentální ověřování trvalo 14 měsíců ( od února 2011 do dubna 2012 ) a
zahrnovalo všechny sezónní alergie v průběhu celého roku. Testovaly se všechna
vegetační stadia alergenních rostlin a zdroje pylů (rašení, kvetení, rozptyl semen) od
léta do zimy. Do přehledu možných expozic způsobujících alergie byla zahrnuta i
topná sezóna.
Experiment se prováděl na 5 subjektech od 24 do 54 let, které na začátku
absolvovaly kompletní lékařské vyšetření. Žádný z nich nebyl v zaměstnání vystaven
působení alergenů, znečisťujících nebo dráždivých látek.Všichni byli v dětství kojeni
a očkováni. Stres ze zaměstnání na stupnici od jedné ( nejméně) do deseti ( nejvíce)
uváděli mezi 3 až 7. Všichni žili v městské zástavbě v bytových domech a neměli
domácí zvířata. Pro prevenci alergií používali speciální ložní prádlo a pračky
vzduchu.
Přítomnost alergizujících faktorů jako je domácí prach, zvířata
(srst),roztoči,pyly,rostliny a plísně se projevuje jako astma, podráždění očí, vyrážky,
kožní problémy, kašel, smrkání, mělké dýchání nebo probouzení se v noci. Alergie se
začaly projevovat pouze v létě , když bylo subjektům mezi 7 až 17-tým rokem a
postupně se jejich projevy udržely celý rok. Symptomy byly dobrovolně denně
zapisovány. Do začátku experimentu byly symptomy potlačovány pouze pomocí
medikamentů, zvýšením vlhkosti vnitřního prostředí a venkovních aktivit.. 50%
subjektů bylo v konstantní lékařské péči a 80 % bralo pravidelně léky.Posledně
jmenované zlepšilo celkovou kondici osob zhruba na 50 %. Celkové zatížení
projevy alergií bylo vnímáno na začátku experimentu na stupnici od 1 (nula) do 10
(velmi silná) na stupni 6.
Po dokončení testovacího období v dubnu 2012 všechny subjekty vyplnily formulář o
svém momentálním stavu.
80 % subjektů zpozorovalo, že se v jejich denním životě zvýšilo fyzické i psychické
zatížení (zkouškové období,profesionální a rodinné problémy, kariérní změny).
Přesto od té doby všechny subjekty hlásily významné snížení frekvence a množství
medikace, přestaly potřebovat stálou lékařskou péči. Jakoby mnoho z dřívějších
symptomů mezitím vymizelo. Celkové zatížení subjekty v následujících dnech
hodnotily na výše zmíněné stupnici jen jako poloviční zátěž. ( na stupni 3).
Zvláště nadšené byly subjekty z účinnosti čištění matrací systémem HYLA GST. Po
čištění se raketově vylepšil noční spánek, Zmizely do té doby běžné projevy alergií
jako mělké dýchání, rýmy,kýchání ,oční problémy a kopřivka.
Všechny osoby se jednohlasně shodovali v tom, že zvláště po předchozím používání
„normálního“ vysavače je po přečištění HYLOU hladina vody pokrytá špinavou tmavě
šedou pěnou. Velice dobře byla také hodnocena možnost regulovat si doma vlhkost
a čistit si vzduch, takže tím omezili nebo vymazali mnoho alergických projevů.
Pozitivně byla také přijata možnost širokého výběru vonných esencí a desinfekcí,
které zvyšovaly účinky čištění vzduchu.Na stupnici od 1( nejméně) do 10 (velmi
spokojeni) hodnotilo 80 % subjektů na stupni mezi 8-10 . Jedna osoba hodnotila svoji
spokojenost stupněm 5 – negativně byla hodnocena větší náročnost (nalití vody do
nádoby) ve srovnání s konvekčními vysavači. To je vyváženo pozitivním efektem
daleko lepšího čištění.
Po 14 měsících pravidelného používání HYLY GST došlo podle prohlášení pacientů
k vymizení alergických symptomů nebo vyléčení alergických problémů. Medikace
mohla být značně omezena v řádech desítkách procent. V zásadě, kvalita života se
zvýšila u všech subjektů.