Šťastný domov podle Feng Shui

krásně uklizený domov podle feng shuei

Domov by měl být místem odpočinku, relaxace, pohody. Právě doma, v oáze bezpečí bychom měli nabírat síly ke zvládnutí všech úkolů současného náročného světa. Bohužel, někdy se i doma cítíme unavení, i doma nám chybí klid a pozitivní energie.

Někdy škodíme sami sobě…

Nepříjemné pocity, neklid, úzkosti, strachy a obavy, únava i hádky, špatné vztahy, ale i profesní nebo finanční problémy – to vše může být jenom odrazem místa, kde žijeme. Mnohdy sami sobě škodíme a nevědomě bráníme proudění pozitivní energie.

Někdy stačí jen lépe uspořádat prostor kolem sebe, abychom se rázem cítili lépe. Jde o tvary, materiály, barvy… To je filosofie starobylého čínského učení Feng Shui, které si klade za cíl upravit prostor kolem člověka tak, aby v něm mohla proudit pozitivní energie. Feng Shui tuto energii nazývá čchi a právě díky ní se doma můžeme cítit skutečně příjemně.

Feng Shui je naukou o harmonizaci prostoru. Dává praktické návody na to, jak si udělat šťastný život tím, že dáte do pořádku své okolí.

Pocity na prvním místě

Ucelený systém Feng Shui pracuje s pěti základními elementy, napomáhá si kompasem, resp. světovými stranami a také symbolem Pa-Kua (Bagua) – 8 trigramů, popsaných vKnize proměn I´ting.

Nabízí nespočet praktických rad a návodů. Na druhé straně neurčuje striktní pravidla, protože prostor by se dle starých Číňanů měl přizpůsobit zejména osobnosti jeho obyvatelů.

Čínští mistři doporučují řídit se intuicí a vlastními pocity. Jde přece o to, abyste se cítili dobře!

  • Máte pocit, že potřebujete osvěžit, pročistit vzduch? Není nic jednoduššího, než vyvětrat.
  • Máte pocit, že potřebujete mentální vzpruhu, projasnit myšlenky? Není nic jednoduššího, než osvětlit tmavá zákoutí v domě, rozjasnit prostor světlem a barvami.
  • Máte pocit, že je toho na vás hodně? Není nic jednoduššího, než se zbavit nadbytečných věcí. Nepořádek kolem se odráží i uvnitř člověka.
  • Máte pocit, že vašemu štěstí brání překážky? Není nic jednoduššího, než se rozhlédnout kolem a odstranit předměty, které vám stojí v cestě.
  • Máte pocit, že potřebujete změnu? Není nic jednoduššího, než změnit něco kolem sebe, přesunout nábytek, oživit prostor novou dekorací. Ideální je například zvonkohra pro harmonizaci prostoru. Dle Feng Shui naplňují prostor pozitivní energií také živé pokojové rostliny.
Zrcadlo na posteli feng shui
Zrcadlo v interiéru rozproudí energii

Když jsou vítr a voda v rovnováze

Filosofie Feng Shui se řídí jednoduchými principy, staví na vesmírných a přírodních zákonitostech. Klíčem ke všemu je rovnováha, kterou symbolizuje monáda. Jde o rovnováhu protichůdných sil Jin – Jang, spojení ženské a mužské energie, soulad mezi světlem a tmou, aktivitou a pasivitou.

Doslovně se dá Feng Shui přeložit jako vítr a voda, i to jsou protichůdné síly, které se v prostoru využívají společně, slučují se, aby vytvářely harmonii. Jsou přitom v neustálém koloběhu.

Dle čínského učení je základem všeho životní energie čchi (ki, qi). Ta musí proudit, aby byla skutečně zdrojem života, vitality, zdraví, energie i pocitů radosti, štěstí a spokojenosti. Pokud tato energie neproudí, stagnuje, stává se negativní, ubírá nám vitalitu a zdraví, bere chuť do života, kazí radost, ničí vztahy, brání úspěchu.

Energie čchi je všude kolem nás. Jejím pramenem nejsou jen živé bytosti, ale i neživé předměty. Významnou roli hraje osvětlení, zrcadla, krystaly a minerály, nebo vůně. Proto se Feng Shui nezřídka spojuje také saromaterapií.

Velkým zdrojem pozitivní energie jsou dle Feng Shui domácí mazlíčci nebo pokojové rostliny, které také fungují jako přírodní čističky vzduchu.

Čistota a pořádek je v čínské filosofii alfou a omegou všeho.

Feng Shui prakticky

Feng Shui se snaží posilovat životní energii, aby harmonicky plynula, přinášela do života to dobré a odnášela pryč to zlé. Základním úkolem v čínské filosofii je najít překážky, které brání proudění energie, obnovit toky energie a vyčistit tak prostor.

Úklid dokonale odpovídá oběma základním prvkům čínského učení – vodě i větru. Ostatně těmto dvěma prvkům odpovídá ivysavač Hyla, který využívá vodu a proudící vzduch, tedy vítr.

Více o úklidu podle Feng Shui připravujeme do dalšího článku…